Poradenstvo

Táto služba predstavuje spracovanie komplexných podkladov pre rozhodovanie manažmentu v oblasti logistiky. Ide o analýzy aktuálneho stavu a návrhy riešení určitého problému:

  • zistenie stavu logistického systému podniku,
  • identifikácia problémových miest a nežiadúcich javov,
  • analýza logistického stavu podniku,
  • hľadanie nových variant riešenia,
  • optimalizácia stavu zásob, organizácie manipulačných a skladových operácií, distribučnej stratégie,
  • návrh cieľového stavu logistického systému podniku.

 

Prínosy týchto služieb môžu byť nasledovné:

  1. zníženie nákladov – nižší stav zásob, sprehľadnenie výrobného procesu, identifikácia problémových miest v systéme, vylúčenie neefektívnych a zbytočných činností, menšia chybovosť, vyjasnenie kompetencií a optimalizácia procesov.
  2. zvýšenie konkurencieschopnosti – vyššia úroveň služieb zákazníkom, skrátené dodacie lehoty, zvýšená informovanosť, zníženie cien, atď.
© SUNDL - All rights reserved
designed by