Reporting

V podnikaní sú včasné, presné a voči nežiadúcim vplyvom chránené informácie jednou z rozhodujúcich konkurenčných výhod.

Spoločnosť SUNDL pracuje na vývoji internetovej aplikácie umožňujúcu prenos zákazníkmi požadovaných informácií v prostredí www a wap. Aktuálne zabezpečujeme prenos zákazníkmi požadovaných údajov týmito komunikačnými kanálmi:

  • telefaxfax,
  • e-mail,
  • sms,
  • EDI (ak na základe dohody so zákazníkom bude implementovaný požadovaný software).
© SUNDL - All rights reserved
designed by