Skladové služby

Spoločnosť SUNDL je pripravená Vám poskytnúť komplexný program skladových služieb, integrovaný s dopravnými službami a službami colnej deklarácie. Nemusíte sa obracať na rôznych partnerov z uvedených oblastí, u nás nájdete všetko pod jednou strechou. Naše služby sa vyvíjajú na základe zákazníckych potrieb ako aj na základe aktuálnych trendov, pričom sa ich snažíme neustále analyzovať a skvalitňovať. Jednoducho, rastieme s našimi zákazníkmi.

Podľa Vašich potrieb a možností Vám tovar uskladníme v našom sklade, alebo obstaráme jeho uskladnenie v sklade, ktorý Vám bude najviac vyhovovať z hľadiska požadovaných služieb, ceny týchto služieb, či jeho dostupnosti.

 • skladovanie všetkých druhov tovarov okrem potravín, rýchloskaziteľného tovaru, alkoholu a tabaku, tabakových výrobkov, cenných predmetov, zbraní a munície,
 • skladovanie vo verejnom colnom (tovar z dovozu bez uhradenia colného dlhu) alebo verejnom odbytovom sklade (tovar z dovozu po zaplatení colného dlhu prepustený do režimu “voľný obeh”),
 • applicationmožnosti uskladnenia tovaru v závislosti od jeho charekteristiky: voľne uložený, paletizovaný, v regáloch, v špeciálnych manipulačných jednotkách, atď,
 • prístup podľa potreby: kamiónom, železnicou, obidvoma spôsobmi,
 • príjem tovaru na sklad,
 • dohľad nad dodržovaním expiračných lehôt,
 • paletizácia tovaru,
 • depaletizácia tovaru (rozdružovanie tovaru na menšie zásielky),
 • služby s pridanou hodnotou (balenie a vybalovanie tovaru, fóliovanie paliet s tovarom, etiketovanie, signovanie, atď),
 • výdaj tovaru zo skladu,
 • kontrola výdajov podľa kritérií zadaných zákazníkom (sériové čísla…),
 • vedenie skladovej evidencie,
 • inventarizácia (denná, týždenná, mesačná, k určitému dátumu),
 • manažment vratných obalov,
 • manažment reklamácií,
 • dokumentácia k tovaru (protokoly o prevzatí, vyskladnení, dodacie listy…),
 • poistenie skladovaného tovaru
© SUNDL - All rights reserved
designed by