O nás

Vznik spoločnosti

Dňa 7.1.2002 vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava. I spoločnosť S & L Bratislava, s.r.o. Spoločníkmi novozaloženej spoločnosti sa stali Wecktrans Spedition GmbH, so sídlom v nemec-kom Kirchbergu s 80% na základnom imaní a Ivan Virág s 20% podielom.

Ciele spoločnosti

Spoločnosť SUNDL, ktorá vznikla ako výsledok spoje-nia medzinárodných skúseností s know-how lokálneho trhu, chce poskytovať prvotriedne služby v oblasti JIT logistiky, medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy, col-nej deklarácie, a skladovania, „šité na mieru“ indi-viduálnym potrebám zákazníkov. V spojení s našou materskou spoločnosťou vieme poskytnúť tieto služby aj mimo územia SR
Spoločnosť SUNDL sa chce orientovať hlavne na subdodávateľov v automobilovom priemysle, no je pripravená slúžiť aj zákazníkom z iných priemyselných odvetví.

Etický kódex spoločnosti SUDL (pdf)

Stratégia spoločnosti

  • Individuálny prístup – snažíme sa ponúkať riešenia “šité na mieru” potrebám našich zákazníkov.
  • Spolupráca so zákazníkom – sme si vedomí, že najlepšie výkony môžeme dosahovať len v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi.
  • Spokojnosť zamestnancov – budovaním tímového ducha, vytváraním vhodných pracovných podmienok a vhodnou motiváciou povzbudzujeme našich zamestnancov, aby odovzdali to najlepšie z nich.
  • Kompetentnosť – kvalitné výkony podávajú len kvalitní ľudia s prvotriednym know-how.
  • Inovácia – neustále sa prispôsobujeme hospodárskemu rozvoju a zmene trhových podmienok.

Vízia spoločnosti

V horizonte 10 rokov sa chceme stať jedným z vedúcich poskytovateľov integrovaných logistických služieb
na slovenskom trhu. Sme presvedčení, že symbiózou skúseností, modernej technológie a pri zachovaní priazne našich zákazníkov, vybudujeme firmu s vynikajúcim image, cenným know-how a spoľahlivými službami.

© SUNDL - All rights reserved
designed by