Žiadosť o zamestnanie

Pozorne si prečítajte ponúkané možnosti zamestnania (vodič kamiónu a VZV, sklad. robotník, zasielateľ-disponent). Označte jednu alebo viac profesií, pre ktorú spĺňate predpoklady . Vyplnenú žiadosť odošlite.

Požadované podkady

 • obojstranná kópia OP,
 • kópia kartičky od zdravotnej poisťovne,
 • obojstranná kópia VP (skupiny C, E) (len ak žiadate o pozíciu vodič kamiónu),
 • karta vodiča (od Dopravného inšpektorátu PZ), (len ak žiadate o pozíciu vodič kamiónu),
 • platné osvedčenie na VZV, (len ak žiadate o pozíciu vodič kamiónu, VZV,
 • “Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone práce”
  – poistka uzatvorená min. na 2 000 EUR,
 • výpis z registra trestov (originál),
 • zápočet rokov od predchádzajúceho zamestnávateľa (originál),
 • 1 ks fotografia 3 x 3,5 cm,
 • referencia od predchádzajúceho zamestnávateľa
Predpoklady:

 • VODIČ KAMIÓNU: predchádzajúca prax, ADR školenie výhodou
 • VODIČ VZV: predchádzajúca prax, zodpovednosť, spoľahlivosť, tímový duch
 • SKLADOVÝ ROBOTNÍK: predchádzajúca prax, zodpovednosť, spoľahlivosť, tímový duch, platné osvedčenie na VZV je výhodou
 • ZASIELATEĽ (ka) / DISPONENT (ka): znalosť cudzích jazykov: NJ (povinne), AJ a FJ (výhodou), zodpovednosť, spoľahlivosť, tímový duch, chuť učiť sa, predchádzajúca prax môže byť výhodou čerstvého absolventa (-ku) SŠ/VŠ zaučíme

Povinné polia sú označené *DOKUMENTY ZASIELAJTE NA info@sundl.sk


 • Vyplňte svoje osobné údaje

© SUNDL - All rights reserved
designed by