Zasielateľstvo

Obstarávanie a koordinácia celovozových prepráv komponentov v režime JIT z miesta výroby na miesto montáže,

Konsolidácia kusových zásielok od viacerých dodávateľov ich preprava na miesto určenia,

SUNDL - zasielateľstvoOBC (On Board Courier) – pri urgentných zásielkach od 0,5 do 5000 kg (hrozba zastavenia výroby) vyškolený kuriér sprevádza zásielku pravidelnou resp. charterovou leteckou linkou, zabezpečí jej vyclenie a dodá ju v systéme „z domu do domu“,

Poradenstvo pri výbere vhodného colného režimu,

Skladovanie komponentov v colnom sklade,

Poskytovanie personálu na výkon dočasných prác u zákazníka,

Spracovanie tzv. “Emergency procedures” – alternatívnych riešení v prípade núdze.


Teritoriálna pôsobnosť

Spoločnosť SUNDL sa špecializuje na obstarávanie a vykonávanie cestnej nákladnej dopravy z/do Slovenskej republiky a členských krajín EU (Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko).

Obstarávame aj prepravy z/do Švajčiarska, Turecka a krajín V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko).

Neobstarávame a nerealizujeme prepravy medzi Slovenskou republikou a balkánskymi krajinami (Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Čierna Hora, Macedónsko, Albánsko, Rumunsko, Bulharsko) a krajinami SNŠ (pobalstké štáty, Ukrajina, Bielorusko, atď).

V rámci leteckej a námornej dopravy sa v spolupráci s našimi partnermi v SR a zahraničí zameriavame hlavne na prepravy zásielok medzi Slovenskou republikou a vyspelými priemyselnými krajinami resp. regiónmi ako napríklad Severná Amerika, EU, juhovýchodná Ázia (Japonsko, Kórea, Čína, Taiwan, Singapur, atď).

Na požiadanie zákazníka vypracujeme cenovú ponuku aj na iné relácie.

© SUNDL - All rights reserved
designed by